ทำงานบัญชี V เวลา 1.02.23

ทำงานบัญชี V เวลา 1.02.23 เอพีเคดาวน์โหลด[ฟรี]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
   (ดาวน์โหลด: 778 )
ขนาด:4.3 MB     รุ่น: 1.02.23     ต้องมี หุ่นยนต์:4.4+
Updated:    ประเภท : ธุรกิจ     ราคา:ฟรี    โดย:
 • รายละเอียด

  ที่นี่เราให้ Arbeitszeitkonto V 1.02.23 สำหรับ Android 4.4++ Arbeitszeitkonto ist die Weiterentwicklung der App "Arbeitszeiterfassung".
  Sie dient dazu Ihre persönlichen Arbeits- und Freizeiten zu erfassen und übersichtlich aufzubereiten.
  Es können mehrere Arbeitsplätze verwaltet werden, um bei einen Jobwechsel seine alten Daten nicht löschen zu müssen oder um parallele Jobs/Projekte getrennt zu verwalten.

  Zur Ansicht auf dem Handy stehen eine Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht zur Verfüยินดีปรีดา, die auch als jeweilige Standartansichten definiert werden köสามารถ.

  Zum Ein- und Ausstempeln Ihrer Arbeitszeiten können Sie für jeden Arbeitsplatz ein Widget anlegen.

  Zusätzlich zur Darstellung auf Ihren Bildschirm, Können Sie wöchentliche, monatliche oder jährliche Berichte als PDF oder CSV Datei generieren. Die erstellten Berichte können Sie per eMail oder Messanger versenden oder z.B. an eine Druckerapp übergeben.

  Es stehen zwei Schichtmodelle zur Verfüยินดีปรีดา.

  Teilschichten
  Der Arbeitstag ist in 1-x Arbeitszeitblöcke aufgeteilt.
  r jeden Block kann die Kernzeit, die Pausenzeit, der Einsatzort und andere pauschale Werte vorbelegt werden.
  In der Tagesansicht werden anfangs alle definierten Schichten aufgelistet, deren Werte bei Bedarf täglich geändert werden köสามารถ.
  Diese Schichtmodell eignet sich für alle regelmässig mehrere kurze Schichten arbeiten z.B. in der Gastronomie oder im Pflegebereich oder Handwerker, die an mehreren Projekten/Baustellen arbeiten.

  Vollschichten bzw. Wechselschichten
  Der Arbeitstag hat eine Schicht, mit periodisch wechselnden Zeiten.
  r jede Schicht kann eine Vorlage erstellt werden in dem Kernzeiten, Pausenzeit, Einsatzort und pauschale Werte vorbelegt werden.
  In der Tagesansicht erscheint anfangs immer nur eine Schicht für die aus den Vorlagen, ตายฉür diesen Tag relevante, ausgewählt werden kann.
  Geeignet ist dieses Schichtmodell für alle die generell nur eine Schicht am Tag arbeiten oder für die, die in
  Wechselschicht, จาก. B. Früh-, Späเสื้อ- und Nachtschicht, arbeiten.

  Zusätzlich zu diesen Schichten können täglich noch Schichten nach Bedarf hinzugefügt werden. Dies ist z. B. hilfreich, um im Vollschichtmodell einen halben Urlaubstag einzutragen oder 25% Arbeitsunfähigkeit zu erfassen.

  จาก- und Anwesenheiten können nach eigenen Bedürfnissen gelöscht, hinzugefügt oder angepasst werden werden.

  Eine einfache Verwaltung Ihrer Urlaubstage ist ebenfalls enthalten.
  Sie tragen in den Einstellungen Ihren Anspruch auf Jahresurlaub und den Resturlaub zum Aufzeichnungsbeginn ein und die App zeigt in der Jahresansicht jeder Zeit Ihren aktuellen Stand an Urlaubstagen an.
  Der Resturlaub vom Vorjahr wird ins neue Jahr übertragen und kann bis zu einen Stichtag,
  voreingestellt ist der 31. März, abgebaut werden. Alle Tage, die am Stichtag nicht abgebaut wurden verfallen. Dieser Stichtag kann für jedes Jahr festgelegt werden.
  Ebenso können Sie den errechneten Urlaubsanspruch überschreiben.

  Als eine weitere wichtige Funktion ist eine Datensicherung enthalten.
  Diese Funktion erstellt Tagesaktuelle Sicherungen auf Knopfdruck und legt sie dort ab, wo Sie es wünschen.
  Die Wiederherstellung der Daten erfolgt ebenso auf Knopfdruck.
  ดังนั้น übertragen Sie Ihre Daten auch einfach auf ein anderes Geräเสื้อ.

  Zum erzeugen der PDF-Dateien wird die Open Source Variante von "PDFjet" (www.pdfjet.com) verwendet.

  Danke an:
  alle die mir mit Fehlerberichten, Vorschlägen und Kritik geholfen haben
  – Freepik.com & DR. Web für die Human Pictos
  das Team "Code-Troopers" Für Ihr Projekt "BetterPickers"

  เบนötigte Rechte.
  Schreiben von Dateien zum Speichern der Berichte und Datenbanksicherungen

  Diese App zeigt keine Werbung und sammelt auch nicht Ihre Daten.

  โปรดทราบ, das ich keine Haftung für das korrekte funktionieren der Software oder die eingegebenen/berechneten Zeiten übernehme.

  Bitte bei Fehlfunktionen oder anderen Merkwürdigkeiten bei mir melden, ich werde eine Lösung suchen. Für eine schlechte Bewertung ist dann immer noch Zeit.

  หากมีปัญหาใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ. เขียนปัญหาของคุณในกล่องความคิดเห็นด้านล่าง.

  หมายเหตุบรรณาธิการ:

  ~

  มีอะไรใหม่

  แก้ไขข้อผิดพลาด

  ประวัติรุ่น

  Arbeitszeitkonto 1.02.23 ไฟล์ aPK  [ วันที่: 2017-01-30]

  ที่คล้ายกัน Apps เอพีเค

ล่าสุดดาวน์โหลด Business

GST ลงทะเบียน V0.0.9

วันที่: 2017-08-15

MobileIron ไป V45.0.0.13

วันที่: 2017-08-14

TransaksiPulsaku MobilePartner V2.3

วันที่: 2017-08-13

Earn Money In BD V1.6

วันที่: 2017-08-11

FREE Office V2012.704

วันที่: 2017-08-11