DMCA-dasar

Semua kandungan di apkask.com sama ada diserahkan kepada apkbot melalui e-mel atau mudah didapati di pelbagai tempat di Internet dan dipercayai berada dalam domain awam. Kandungan (termasuk imej dan video) mencatatkan dipercayai akan dihantar dalam hak-hak kami mengikut A.S. Akta Hak Cipta Penggunaan Adil (tajuk 17, A.S.. Kod.)

Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta

apkbot.com mematuhi 17 U.S.C. § 512 dan Millennium Digital Akta Hak cipta ("DMCA"). Adalah menjadi dasar kami untuk bertindak balas terhadap apa-apa notis pelanggaran dan mengambil tindakan yang sewajarnya di bawah Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA") dan undang-undang harta intelek lain.

Jika bahan hak cipta anda telah dipos pada apkbot.com atau jika pautan ke bahan hak cipta anda dikembalikan melalui mana-mana enjin carian dan anda mahu bahan ini dikeluarkan, anda mesti menyediakan komunikasi bertulis yang memperincikan maklumat yang disenaraikan dalam seksyen yang berikut. Sila ambil perhatian bahawa anda akan bertanggungjawab bagi ganti rugi (termasuk kos dan bayaran peguam) jika anda memberi gambaran yang salah maklumat yang disenaraikan di laman web kami yang melanggar hak cipta anda. Kami mencadangkan bahawa anda pertama kali menghubungi peguam untuk mendapatkan bantuan undang-undang mengenai perkara ini.

Elemen-elemen berikut hendaklah dimasukkan ke dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda:

Menyediakan bukti orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar.
Memberi maklumat hubungan yang mencukupi supaya kami boleh menghubungi anda. Anda juga mesti memasukkan alamat e-mel yang sah.
Anda mesti mengenal pasti secara terperinci yang mencukupi kerja berhak cipta yang didakwa telah dilanggar dan termasuk sekurang-kurangnya satu perkataan pencarian di mana bahan muncul dalam hasil carian apkask.com.
Kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan itu mengikut cara yang mengadu tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.
Kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar.
Hendaklah ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

Menghantar notis pelanggaran itu melalui e-mel kepada [email protected]

Sila membolehkan kita satu atau dua minggu untuk respons e-mel. Ambil perhatian bahawa menghantar e-mel aduan anda kepada pihak lain seperti Pembekal Perkhidmatan Internet kami tidak akan mempercepatkan permintaan anda dan boleh menyebabkan tindak balas yang lambat kerana aduan itu tidak betul yang difailkan. terima kasih.