Tam Quốc Phán Xử APK

角色扮演 通過

下載: 50 更新: 十二月 27, 2017

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tam Quốc Phán Xử Description


遊戲乾草. 醒目的圖形. 雖然許多錯誤是值得被大家參與. NPH更新很快提出更多新的功能和修復bug不久存在這裡我們cung三國仲裁V 2.0.6 為Android 4.0.3++ 三國仲裁 – 3Q戰略遊戲極有創意的卡,你不能忽視. 三國世界重新創建令人興奮了新的動作, 美麗的圖形, 腦系統採用獨特的超競爭會讓你沉浸到全世界講三國的比任何其他產品令人興奮. 你不能錯過的遊戲, 招募武將, 很快加入戰鬥.
"兄弟是現存唯一, 還有一些, 帶或不帶, 擺弄"
混亂的三國時期之間, 英雄四重奏方法站起起義旗. 在北方已經迫使國王放棄索托心煩寶座. 兄弟的土地東疃權利聲稱促長. 最強三結義藩被, 潘武, 當南非英雄藩每個縣. 部混亂的世界, 誰是真正的英雄的問題? 難道那個人就是你? ___________________________________________________________________________________
三國仲裁 – 3Q遊戲具有獨特的功能非常獨特:
– 服務器間的戰鬥 : PK, 老闆狩獵, 戰爭狀態… 天無限
– 從出生到王子曾經產生有毒陌生的新部長
– 聯繫五桿火力猛, 加密升級改造命運
– 電源手中, 每日津貼, 舒適的判斷
– 獨立部族, 集合, 國家, 戰爭不會停止確認位置, 宣告英雄認罪促銷
如果你正在尋找一個遊戲三國新體驗, 當然不能忽視三國仲裁. 下載免費遊戲, 什麼罪沒有嘗試!
如果有任何問題,請告訴我們. 寫在下面的評論框中輸入您的問題.

編者注:

Game hay thì có hay nhưng e chơi phụ bản vs cả mấy các khác cứ bị out suốt

Download Tam Quốc Phán Xử APK File

  • 價錢: 自由
  • 下載: 50
  • 需要: Android的 4.0.3 最多
  • 文件名: Tam Quốc Phán Xử.apk
  • 更新: 十二月 27, 2017
  • Click Download Pages
  • 文件大小: 83.7 MB

免責聲明: Tam Quốc Phán Xử is the property and trademark from , 通過點擊上面的鏈接版權所有著手apk文件下載頁面或應用程序頁面購買.

What's New in Tam Quốc Phán Xử

  • - Cải thiện gameplay- Sửa lỗi performance

History Versions Tam Quốc Phán Xử