Navahang APK

娱乐 通过

下载: 65 更新: 三月 28, 2018

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Navahang Description


极高 . 我感谢你无限 . 除了明星作为压板天上的星星 在这里,我们提供Navahang V 1.0.39 为Android 4.1++ 最新波斯歌曲, 音乐视频, 相册, 最新音乐资讯, 混合, 播放列表, 在线广播和电视等等, 在一个应用程序, Nvhng!
随着Navahang你有你自己的Android设备上访问音乐波斯的最大的档案之一!

特征:

– 离线听歌, 专辑, 播放列表, 混合和你自己的自定义播放列表,你已同步.
– 找一首通过搜索它的歌词的一部分
– 创建自己的播放列表 (无需登录).
– 读取当前播放的歌曲的歌词,而你正在收听电台直播.
– 同步, 添加到播放列表和分享您正在收听电台歌曲.
– 在波斯语最新消息.
– 最新的歌曲和音乐视频.
– 接收重要事件的通知.

通过Navahang提供的所有服务是免费的,而且没有限制在我们的应用程序的使用.
我们希望您能喜欢我们的Android应用. 如果您有任何建议,请联系我们或者如果你使用我们的应用程序有任何困难. 我们将感谢您的反馈.
如果有任何问题,请告诉我们. 写在下面的评论框中输入您的问题.

编者注:

ازاینکه قابلیت تلویزیون رااضافه کردیدخیلی ممنون.اگه بتوانیدوبرنامه هایی راهم خودتان تولیدوپخش کنیددیگه همه چی تکمیل وعالی میشود.

Download Navahang APK File

  • 价钱: 自由
  • 下载: 65
  • 需要: Android的 4.1 最多
  • 文件名: Navahang.apk
  • 更新: 三月 28, 2018
  • Click Download Pages
  • 文件大小: 7.7 MB

免责声明: Navahang is the property and trademark from , 通过点击上面的链接版权所有着手apk文件下载页面或应用程序页面购买.

What's New in Navahang

  • • Now you can find a Song by searching part of its Lyrics (Search in Farsi)• Watch 'Navahang TV' on our app or your Smart TV using 'Chromecast'• Major performance improvements• Bug fixes

History Versions Navahang